Varkausvakuutus

Varkausvakuutus

Luki Oy vakuuttaa vuoden 2024 alusta alkaen kaikki myymänsä Bosch Professional 18V koneet, akut, laturit sekä verkkojohtokoneet puolestanne. Varkaus vakuutus on voimassa kolme vuotta ostopäivästä. Laitteet ovat vakuutettu täydestä hankintahinnasta koko kolmen vuoden ajan. Vakuutus on voimassa Suomessa.  

Vakuutuksen ehdot ja toimenpiteet varkauden sattuessa

 1. Kone on ostettu Lukilta
 2. Kone on takuurekisteröity BOSCH 360 rekisteröintiportaaliin ja koneeseen on kaiverrettu ostopäivämäärä sekä yrityksesi nimi/-lyhenne kolmen vuoden takuurekisteröinnin yhteydessä. (Luki Oy tekee aina oston yhteydessä)
 3. Takuurekisteröinnin yhteydessä asiakkaan on aina ilmoitettava käyttäjän nimi tai varastopaikka (näin löydämme oikean takuurekisteröintitodistuksen varkauden sattuessa rikosilmoitusta varten)
 4. Varkauden sattuessa asiakas ilmoittaa käyttäjän nimen ja mitkä laitteet on varastettu (koneet, akut ja laturit) Lukille, joista toimitamme takuurekisteröintitodistukset PDF tiedostoina haluamaanne sähköpostiin rikosilmoitusta varten.
 5. Luki Oy ilmoittaa laitteen/laitteet varastetuiksi BOSCH 360 rekisteröintiportaaliin.
 6. Asiakas toimittaa Luki Oy:lle rikosilmoituksen ja Luki tekee vahinkoilmoituksen LähiTapiolaan. 
 7. Asiakas voi noutaa uudet laitteet varastettujen tilalle Luki Oy:ltä välittömästi töiden jatkumisen varmistamiseksi.
 8. Luki Oy laskuttaa asiakasta 150€ alv 0 %. Enimmäiskorvaus varkaustapauksessa on 10.000€ alv 0 %.
 9. Mikäli LähiTapiolan korvausehdot eivät täyty, niin Luki Oy laskuttaa noudetut laitteet asiakkaalta (katso alapuolelta)
 10. Varkausvakuutuksen kautta korvatuille laitteille ei enää myönnetä uudestaan Luki Oy:n varkausvakuutusta.
 11. Varkausvakuutusraukeaa, mikäli asiakas ei ole maksanut ajallaan laskuja Luki Oy:lle.
 12. RIKOSILMOITUS ON TEHTÄVÄ KYMMENENPÄIVÄN SISÄLLÄ VARKAUDESTA!

Vakuutuksen ehdot ja toimenpiteet varkauden sattuessa

Luki varkausturva yhden kerran uuden laitteen varastetun tilalle. Luki varkausturva kuuluu rekisteröidyille Bosch professional sähkötyökaluille (18V koneet, akut, laturit ja verkkojohtokoneet) kolmen vuoden ajaksi alkuperäisen ostokuitin päivämäärästä lukien. Varastetun tilalle toimitettu laite ei kuulu enää varkausturvan piiriin.

Yksittäisestä vahingosta korvataan yhteensä enintään 10 000 euroa, omavastuu 150 euroa / vahinkotapahtuma. Yksittäiseksi vahinkotapahtumaksi lasketaan yhdestä sijaintipaikasta kerralla varastetut työkalut, mistä on tehty ilmoitus poliisille.

Vakuutus on voimassa Suomessa

Korvausvaatimuksen tekemiseksi varkaudesta on ilmoitettava välittömästi paikalliselle poliisiviranomaiselle.Varkausilmoitus ja rekisteröintitodistus on esitettävä Luki Oy:lle kymmenen päivän kuluessa varkaudesta. 

 

Korvattavat vakuutustapahtumat

Luki Varkausturvasta korvataan vahinko, joka aiheutuu omaisuudelle sen anastamisesta silloin, kun vakuutushuoneistoon on tunkeuduttu

 • Rakenteita tai lukkoja rikkoen
 • Avaimella, joka on saatu haltuun ryöstön tai murtautumisen yhteydessä 

 Vakuutuksesta korvataan myös

 • irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, joka on tehty käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai sen uhkausta
 • irtaimiston anastamisesta aiheutunut vahinko, kun anastus on tehty murtamalla omaisuuden kiinnitys tai lukitus, esimerkiksi teräsketju tai sen lukko
 • omaisuuden tahallinen vahingonteko.

 

Ulkona olevan omaisuuden vahingonteko korvataan kuitenkin vain, kun kyse on omaisuudesta, joka on suunniteltu ja valmistettu säilytettäväksi ulkona. Vahingontekona korvataan myös tuntemattoman ajoneuvon aiheuttama omaisuuden vahingoittaminen. Korvauksen edellytyksenä on, että vahinko pystytään yksilöimään yksittäiseksi ja äkilliseksi tapahtumaksi, tapahtumasta on tehty rikosilmoitus poliisille ja vakuutuksenottaja on tarvittaessa valmis todistamaan korvausvaatimukseen liittyvän omaisuusluettelon oikeaksi tuomioistuimessa.